M.Sc. First year
Abhinav Faujdar
Abhishek Rawat
Aditya Parson
Afrad Muhamed Basheer
Aishee Dasgupta
Aishwarya R
Akhil Naravi
Anirban Bose
Ankush Vivekanand Karmarkar
Appu Mathews Madathil
Aritra Banerjee
Arkaprava Sinha
Dave Malhar Bhartendu
Ishaan Singh
Nikhil Vishwanath Belure
Purnendu Ghosh
Pushkar Sathe
Rohan Khaitan
Sahil Khandelwal
Sankalp Sinha
Sreya K K
Subhasish Basak
Suchitra Karunakaran
Trina De
V Krishna
M.Sc. Second year