Chennai Mathematical Institute

Entrance Examination Results 2017


All results of the entrance examinations held on
Wednesday, May 18, 2017 are now available.

Candidates selected for BSc (Hons) Mathematics and Computer Science, BSc (Hons) Mathematics and Physics This is the final list. There is no waiting list. There are no interviews. Formal offer letters have been sent by email on 14 June with the admission procedure.
17100047 Abhishek Hegde K R
17100049 Arnab Jana
17100057 Maitreyi Vijay
17100102 G Siddharth
17100106 Mohit Jayanti Gurumukhani
17100107 Devesh Sharma
17100233 Omkar Sunil Nath
17100237 Siddhartha Basak
17100257 Vidit Jain
17100478 Shah Mohammed Areeb
17100520 Soham Das
17100537 Sakanaveeti Akshay
17100577 Arya Abhijeet Vadnere
17100586 Immanuel Jeremy Christen Miranda
17100646 Parth Prashant Karnawat
17100720 Sayak Chatterjee
17100748 Sarvesh Sunil Bandhaokar
17100755 Arjun Bharat
17100770 Devang Agarwal
17100890 Shubham Saha
17101061 Suprateek Das
17101109 Arjama Das
17101119 Vignesh K
17101157 J. Sandeep Narayan
17101178 Rohit Kumar
17101182 Sidharth S
17101313 Aditya Ghosh
17101383 Kinshuk Kashyap
17101432 Shubhamkar Bajrang Ayare
17101496 Shreehari Anand Bodas
17101578 S V Aswannth
17101605 Sayantan Chakraborty
17101707 Anurag Mukherjee
17101734 Eashwar N Sivarajan
17101738 Indraneel Pratap Mukhopadhyaya
17101832 Nikhil P
17102102 Kavinesh R
17102170 Souryajit Roy
17102257 Saptarsi Ghosal
17102333 Samarth Nayana Ramesh
17102438 Aranya Bhowmick
17102471 Adepu Preetham Kumar
17102561 Ekanshdeep Gupta
17102674 Diganta Mukhopadhyay
17102680 Deepak M S
17102788 Ujjwal Kumar Sana
17102831 S Sivasubramaniyan
17102850 Poduri Pradyumna Datta
17102876 Nitin Prasad
17102983 Hariharan Srinivasulu
17102997 Devesh Rajpal
17103212 Ratnangshu Das
17103226 Bitan Sarkar
17103276 Shivam Bansal
17103300 Writabrata Bhattacharya
17103305 Debjit Paria
17103325 Ashutosh Roy Choudhury
17103344 Shouvik Middey
17103477 Keerthana Gurushankar
17103568 Ashwath Mukesh Bhat
17104000 Kapil Rajendra Shenvi Pause
17104141 Uma T V
17104478 Brahmnoor Singh Chawla
17104528 Saksham Dhull
17104627 Nilabjo Dey
17104628 Archisman Panigrahi
17104723 R Adithya Gowtham
17104827 Satkkeerthi Sriram
17104839 Ramya Maragatham Ramalingam
17105116 Devansh Shringi
17105159 Deo Pranav Sunil
17105174 Sayak Chakrabarti
17105225 Adithya Upadhya
17105226 Kartik Sunaad R
17105248 Sidhant Bansal
17105255 Partha Dhar
17105326 Yogesh Ganesh Phalak
17105443 Sai Krishna Amanchi
17105693 Dhruv Nevatia
17105727 Swetanjal Murati Dutta
17106323 Sougato Chowdhury
17106354 Triptesh Biswas
17106369 Shivam Shekhar
17106411 S Ramnishanth
17106464 Kushagra Juneja
17107187 Mashkaria Satvik Mehulbhai
17107373 Kushal Vijay Padole
17107475 Chandrachur Paul
17107793 Parth Sunil Athale
17107811 Shivam Khandelwal
17108008 Raunak Shah
Candidates selected for MSc Mathematics: Formal offer letters have been sent by email with the admission procedure.
Applicant-ID  Name
------------  -------------
17200160    Babhrubahan Bose
17200199    Naageswaran M
17201021    Raiean Banerjee
17201037    Utsabraj Sarkar
17201866    Niladri Sekhar Patra
17201980    Sumanta Das
17202021    Arghya Datta
17202050    Soumik Ghosh
17202285    Antony A Joseph
Candidates selected for MSc Applications of Mathematics: Formal offer letters have been sent by email with the admission procedure.
Applicant-ID  Name
------------  ----
17200600    Suriya Selvarajan
17200766    Himadri Lal Das
17200933    Sudhanva Shyam Kamath
17201006    Koustav Chakraborty
17201739    Arpit Babbar
17202353    Sohail Hossain
17204310    Nitish Mahato
Candidates selected for MSc Computer Science. There is no interview. Formal offer letters have been sent by email with the admission procedure.
Applicant-ID  Admit Card No  Name
------------  -------------  ----
17200123    C-GHT-0001   Souvik Parial
17200204    C-DEL-0007   Vasudha Sharma
17200219    C-DEL-0008   Ankit Gaur
17200650    C-DEL-0016   Kush Grover
17200997    C-KOL-0033   Arijit Shaw
17201542    C-BLR-0014   Pratiksha Mondal
17202085    C-BLR-0017   Jaisingh Anand Sunil
17202571    C-BLR-0018   Akshay Anil Naik
17202733    C-BLR-0020   Bosco Frank Paul
17202907    C-BLR-0022   Anurag Kashyap
17203117    C-CHN-0028   Devendra Reddy
17203441    C-BLR-0025   Bhargav C S
17204259    C-CHN-0043   MS Ganapathy Subramaniam
17204516    C-BLR-0032   Akshatha
Candidates selected for PhD Mathematics Formal offer letters have been sent by email with the admission procedure.
Applicant-ID  Name
------------  --------
17201010    Lakshmi Kanta Mahata
17202528    Jagadish Pine
17203138    Malay Mandal
17203704    N Pachaiyappan
Candidates shortlisted for PhD Computer Science interview Please confirm your arrival and departure information by email. You are eligible for a hostel room as per the arrival and departure dates below. The room will be available after 5 pm on the date of arrival and should be vacated by 9 am on the date of departure. All candidates have been sent notifications by email from the PhD Computer Science committee, with the format of a reference letter attached. Candidates should forward the format of the letter to two (2) referees (who can speak about the candidate's academic ability) and request them to to submit their letters directly to PhD Computer Science committee. The details are given in the email. Candidates should also provide names and contact details of the two referees. Please check your spam folder. Write to phdcs2017@cmi.ac.in if you have not received a notification about the interview by email.
Interview Date: Mon 2017-Jul-10 
  (arrival: Sun 2017-Jul-09; departure: Tue 2017-Jul-11)

Applicant-ID  Admit Card No  Name
------------  -------------  ----
17200150    		Akshar Jayanth Varma
17200202    		Kaurag Mukherjee
17200650    C-DEL-0016   Kush Grover
17201330        	   	Arghya Chakraborty
17202155        	   	Vivek K
17202733    C-BLR-0020   Bosco Frank Paul
17202903    C-KOL-0069   Aniruddha Biswas

Interview Date: Tue 2017-Jul-11
  (arrival: Mon 2017-Jul-10; departure: Wed 2017-Jul-12)

Applicant-ID  Admit Card No  Name
------------  -------------  ----
17202897            Aashish Satyajith
17202907    C-BLR-0022   Anurag Kashyap
17202911    		Vaibhav Krishan
17202927    		Jeetsagar Ghorai
17203229    C-DEL-0038   Praveen Kumar
17203275            Pankaj Kumar
17204516    C-BLR-0032   Akshatha
Candidates selected for PhD Physics Formal offer letters have been sent by email with the admission procedure.
Applicant-ID  Name
------------  ----
17201579    Adithya Gungi
17202755    Lakkaraju Leela Ganesh Chandra
17203048    Shanmugapriya P
Google
Search WWW Search cmi.ac.in